ԿԱՐԿՈՄԱՎՏՈ

Կարկոմավտոշուկա

«Կարկոմավտո» ընկերությունը գործունեությունը սկսել է դեռևս 2004 թ. և այդ ժամանակից ի վեր իր հաճախոդրներին է առաջարկել ռուսական, եվրոպական, ամերիկյան և ճապոնական ավտոմեքենաների լայն տեսակնաին՝ տարեկան վաճառելով տասնյակ ավտոմեքենաներ: Ներկայումս ևս «Կարկոմավտո» ավտոշուկան ձգտում է իր հաճախորդներին առաջարկել լավագույն ավտոմեքենաները, որոնք կարող են բավարարել ցանկացած գնողունակությամբ և պահանջարկով հաճախորդների, ինչին նպաստում են նաև ավտոմեքենաների ձեռք բերման ճկուն պայմանները: Կարևոր հանգամանքներից մեկն էլ այն է, որ այստեղ վաճառվող ավտոմեքենաներն անցնում են մասնագիտական զննում, ինչը բացառում է ոչ սարքին կամ խնդրահարույց ավտոմեքենայի տրամադրումը հաճախորդին և հանդիսանում է ընկերության մրցունակության հիմնական գրավականներից մեկը: